Solum Yhtiöiden ryhmäkodit tarjoavat ilman huoltajaa tulleille alaikäisille kansainvälistä suojelua hakeville lapsille ja nuorille vastaanottopalvelut kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä.

Lain mukaisten vastaanottopalveluiden ohella ryhmäkodit tarjoavat ympärivuorokautista hoivaa ja kasvatusta lasten ja nuorten ikä- ja kehitystaso huomioiden. Ryhmäkotiemme toiminta on rakennettu turvallisen arjen ympärille, joka edistää ja ylläpitävät haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Ryhmäkotiemme toimintaa ohjaa vahvasti lapsen etu.

Uudet ryhmäkotimme ovat:

  • Kotkan ryhmäkoti – aukeaa joulukuussa 2023
  • Kirkkonummen ryhmäkoti – aukeaa alkuvuodesta 2024
  • Espoon ryhmäkoti – aukeaa alkuvuodesta 2024
  • Vantaa ryhmäkoti – aukeaa alkuvuodesta 2024