Solum – kotimainen suunnannäyttäjä

Tarjoamme asiakkaillemme ja työntekijöillemme monipuolisen, kotimaisen ja ihmisläheisen ympäristön, jossa panostetaan kehitystyöhön sekä ihmisten hyvinvointiin.

Mitä me teemme?

Tuotamme ihmisen arvoisia maahanmuutto- ja lastensuojelupalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä tarjoamme palveluasumista ikäihmisille. Toimintamme kattaa yli 20 asumisyksikköä eri puolella Suomea ja meillä työskentelee yli 600 hyvinvointialan ammattilaista.

Vastuullisesti kotimainen

Tarjoamme asiakkaillemme ja työntekijöillemme monipuolisen, kotimaisen ja ihmisläheisen ympäristön, jossa panostetaan kehitystyöhön sekä ihmisten hyvinvointiin.

Tasavertaisesti välittävä, erilaisuutta arvostava

Jokainen asiakkaamme saa kokea olevansa ainutlaatuinen ja tärkeä yksilö – jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi.

Turvallisuuden tunteen edistäjä

Henkilöstömme vahva ammattitaito ja osaaminen luo jokaiselle asiakkaalle kokemuksen turvallisuuden tunteesta.

Jalat maassa, mutta askeleen edellä

Reagoimme joustavasti ja nopeasti yhteiskunnan tarpeisiin ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti uudistuen. Toimintaamme ohjaa aktiivinen ja aidosti kuunteleva vuorovaikutus.

Tarinamme

Miten kaikki sai alkunsa?

Oli vuosi 1994 ja Suomessa elettiin laman jälkeistä aikaa. Kuten muualla Suomessa, myös Jyväskylän seudulla oli pulaa mielenterveyspalvelujen tuottajista. Avuntarvitsijoita oli enemmän kuin avun antajia.

Yrityksen perustajat Tapani ja Ari työskentelivät tuohon aikaan molemmat hoitoalalla ja näkivät tilanteen vakavuuden. Ammatillisena haasteenaan he päättivät kehittää jotain uutta – ja näin sai alkunsa kuntouttavia asumispalveluja tuottava yritys, joka tuohon aikaan tunnettiin nimellä Jyväskylän Palvelukoti Oy.

Kaksikolta löytyi runsain mitoin alalla tarvittavaa taitoa ja ymmärrystä ja mikä tärkeintä – aitoa halua auttaa avun tarpeessa olevia. Jo muutaman vuoden kuluttua toiminta kasvoi toisella tukikodilla ja toiminnan laajentumisen myötä nimi vaihtui muotoon Jyväskylän Seudun Tukikodit Oy.

Solum tänä päivänä

Nykyään vaikutamme nimellä Solum. Kotimaisena perheyrityksenä olemme kasvaneet tasaisen varmasti jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Tänä aikana toimintamme on laajentunut koskemaan myös lastensuojelua, maahanmuuttopalveluja ja ikäihmisten palveluasumista.

Läpi vuosien olemme pysyneet perheyrityksenä, joka tekee työtään sydämellä – toimimmehan alalla, jossa työtä tehdään ihmiseltä ihmiselle.

Alusta alkaen arkemme on perustunut yhteisöllisyyteen ja luottamukseen. Meillä kaikki ovat samalla viivalla – jokainen, yrityksen johtoa myöten, on mukana ruohonjuuritason toiminnassa. Arvostamme jokaisen yksilöllistä työpanosta ja luotamme, että hyvä yhteishenkemme kantaa pitkälle. Luotamme vahvasti työntekijöidemme ammattitaitoon, ja siksi heillä onkin vapaus vaikuttaa työhönsä ja tehdä sitä omalla tyylillään ja persoonallisuudellaan.

Asiakkaamme ovat toimintamme sydän. Siksi haluamme painottaa heidän osallisuuttaan palveluiden kehittämisessä ja mahdollisuutta itsemääräämisoikeuteen.

Meille tärkeintä on asiakkaidemme ja työntekijöidemme hyvinvointi – siksi tuotamme ihmisen arvoisia palveluja.