Solum Ikäihmisten 30-paikkainen Väinöläkoti koostuu neljästä pienryhmäkodista, joista yhdessä tarjotaan erityistason psykogeriatrista hoivaa. Ryhmäkodilla voidaan auttaa ikääntymiseen liittyvien mielenterveys- ja päihdeongelmien sekä muistisairauksien haasteissa.

Hoivakiinteistö on juuri valmistunut uudisrakennus, joka on suunniteltu palvelemaan ikäihmisten hoivatarpeita. Väinöläkoti avaa ovensa asiakkaille helmikuussa. Yhteistyö Satakunnan hyvinvointialueen kanssa on jo alkanut, ja asiakassijoituksia on mahdollista tehdä koko hyvinvointialueelta.

”Meillä Väinöläkodissa on kunnia-asia tarjota iäkkäille asiakkaillemme heidän arvoisiaan palveluita. Pienet ryhmäkotimme mahdollistavat turvallisen ja yksilöllisen hoivan toteutumisen. Erityisen iloiseksi minut tekee se, että kiinteistön suunnittelussa on otettu huomioon työntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät, kuten rauhalliset toimistotilat ja taukohuoneet”, Väinöläkodin yksikönjohtaja Marika Haapajärvi iloitsee.

Solumilla 30 vuoden kokemus asumispalveluiden tuottamisesta valtakunnallisesti. Palveluntuottajana Solum haluaa tuoda moniammatillisen osaamisensa kaikkien asiakasryhmien hoidon tueksi. Toimintatapa tarjoaa myös ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet sisäisissä koulutuksissa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyöhön.

”Laadukkaan hoivan onnistumisen ytimessä on vastuulääkäri- ja vastuuhoitajamalli, verkostotyö sekä mahdollisuus asiakkaan hoitoketjujen jatkuvuuteen yksikön sisällä. Väinöläkodin erityisenhoivan ryhmäkodissa hyödynnetään organisaation pitkänlinjan mielenterveys- ja päihdetyön osaamista. Ensisijaisesti käytämme vastuulääkärimallia, mutta tarvittaessa meidän on mahdollista konsultoida myös yhteistyöpsykiatriamme”, palvelujohtaja Päivi Antila-Kokko kertoo.